İ   
About Us
Introduction
History and evolution
CSSC Scientific and Technology Achievement Award
History and evolution Location: Home > About Us
          CSSC was founded at the time of the first representative meeting that was held during December 20-28, 1961, in Changsha, Hunan. On this meeting, Shanbao Jin was elected as the Chairman and  Kaiqu Yang, Jingliang Hu, Songen Dai, Xu Cai, Kang He as vice-Chairmen. Songen Dai was elected as Secretary General. Together with 19 executive chairpersons and 26 council members, the first CSSC council was formed and was under the leadership of The Chinese Association of Agricultural Science Societies.

In 1979, general election was held during the National Symposium on Agriculture in Taiyuan, Shanxi Province. The second session of the board was formed. Shanbao Jin was reelected as the Chairman and  Songen Dai, Xu Cai, Yongkang Chen, Cuinong Fang, Shaokui Wu, Zhongyi Sun, Jinling Wang, Jingxiong Li, Longping Yuan were vice-presidents. Songen Dai was reelected as Secretary General. Together with 11 executive chairpersons and 85 council members, the second CSSC council was formed and was under the leadership of The Chinese Association of Agricultural Science Societies.

In October 1983, the third general election was held in Beijing. Jingxiong Li was elected as the Chairman and Jinling Wang, Dajun Liu, Qiaosheng Zhuang, Yiwu Chen, Piyao Zheng, Hengjue Hu as vice-Chairmen. Jingfeng Wu was elected as Secretary General and Dehui Zhu and Tiecheng Huang as deputy Secretary Generals. In addition, Songen Dai, Xu Cai, Shaokui Wu, Baochu Zhu, Chuanzhen Xu, Xuenian Shen, Zhongyi Sun were elected as counselors. Together with 11 executive chairpersons and 73 council members, the third CSSC council was formed and was still attached to The Chinese Association of Agricultural Science Societies.

On March 5, 1985, CSSC was approved by the State Commission for Economic Systems Restructure [Document SCRES (1985) No.17] to become a national academic society and a member of China Association for Science and Technology [Document CAST (1985) No.089] that was anchored to Institute of Crop Breeding and Cultivation, CAAS.

On April 28, 1988, the fourth general election was held in CAAS. Qiaosheng Zhuang was elected Chairman and Yixian Guo (executive), Lianzheng Wang, Zhensheng Li, Piyao Zheng, Dajun Liu, Defang Zhao were vice-Chairmen. Jingfeng Wu was re-elected as Secretary General with Tiecheng Huang (concurrent post), Jian Chen, Chunhua Li as deputy Secretary Generals. The above members and 14 executive chairpersons and 72 council members formed the fourth session of the CSSC council.

In April 1994, general election was held in Beijing Agriculture University. The fifth session of the council was with Lianzheng Wang as Chairman and Yixian Guo (executive), Zhensheng Li, Jingfeng Wu, Keqin Dong, Junyi Gai, Jingrui Dai, Yansheng Yang, Zhiyong Xin (supplementary), Defang Zhao as vice-Chairmen. Chunhua Li was elected Secretary General with Tiecheng Huang, Jian Chen, Pei Jin, Juan Du (supplemented in January 1996) as deputy Secretary Generals. The former Chainmen, Shanbao Jin, Jingxiong Li, Qiaosheng Zhuang were elected honorary Chairmen. The fifth session of the council consisted of 14 executive chairpersons and 79 council members.

In April 1998, general election was held in CAAS. The sixth session of the CSSC council elected Lianzheng Wang as Chairman and Xu Liu, Zhiyong Xin, Jiyang Li, Yansheng Yang, Qihong Ling, Tingdong Fu, Jingrui Dai as vice-Chairmen. Xinhua Chen was elected Secretary General and Jian Chen, Ming Zhao, Juan Du were deputy Secretary Generals. Qiaosheng Zhuang was honorary chairman and Yixian Guo as an honorary counselor, together with 17 executive directors and 75 council members.

In April 2002, general election was held in Chinese Hall of Science and Technology. The seventh council elected Ming Lu as Chairman and Zhiyong Xin (executive), Xinlu Liu, Jiayang Li, Xiaolin Li, Gang Chen, Qixin Sun, Junyi Gai, Tingdong Fu, Huqu Zhai as vice-Chairmen. Xinhua Chen was elected as Secretary General and Jian Chen, Ming Zhao, Jiuran Zhao, Juan Du as deputy Secretary Generals. Jian Liu was elected as a counselor.  In addition, Qiaosheng Zhuang, Lianzheng Wang, Zhensheng Li, Yuchen Dong were elected honorary Chairmen and Yixian Guo, Jingfeng Wu were honorary counselors. The above members and 21 executive directors and 96 members constituted the seventh CSSC council.

In 2003, upon the requirement by the national science and technology system reformation, Institute of Crop Breeding and Cultivation was merged with Institute of Crop Germplasms and the breeding section of the Atomic Energy Research Institute and formed a new national, non-profit unit C Institute of Crop Science, CAAS, which became the anchoring institution for CSSC.

In November 2006, general election was held in Yunnan Agriculture University. The eighth session of the council elected Ming Lu as Chairman, Jianmin Wan as executive vice-Chairman and Qixin Sun, Yingguo Zhu, Jiayang Li, Yunfu Li, Huqu Zhai, Yande Zeng as vice-Chairmen. Baoming Zhang was elected Secretary General with Qingchang Liu, Xinhua Chen, Juan Du, Ming Zhao, Jiuran Zhao, Jing Cui as deputy Secretary Generals. Additionally, Qiaosheng Zhuang, Lianzheng Wang, Zhensheng Li, Yuchen Dong, Junyi Gai were elected honorary Chairmen and Yixian Guo, Jingfeng Wu, Qihong Ling were elected honorary vice-Chairmen. The above members and 41 executive directors and 133 members formed the eighth CSSC council.

In September 2010, general election was held in Shenyang Agriculture University. The ninth session of the council elected Huqu Zhai as Chairman, Jianmin Wan as executive vice-Chairman, Zhenqin Ye, Xu Liu, Yunfu Li, Denghai Li, Zhaohu Li, Weixing Cao, Huaan Xie, Yongbiao Xue as vice-Chairmen. Baoming Zhang was elected Secretary General.

Juan Du, Qingchang Liu, Xinhai Li, Ming Zhao, Jiuran Zhao were elected deputy Secretary Generals. In addition, Qiaosheng Zhuang, Lianzheng Wang, Zhensheng Li, Yuchen Dong, Junyi Gai, and Ming Lu were elected honorary Chairmen and Yixian Guo Jingfeng Wu, and Qihong Ling were as honorary counselors. The above members and 53 executive directors and 159 members formed the ninth session of the CSSC council.

AddHaidian District, Beijing Zhongguancun South Street on the 1   Tel010-82108616
Fax010-82108785   Emailzwxh@caas.cn   Websitewww.chinacrops.org
CopyrightCrop Science Society of China